Życie w przyjaźni z Bogiem to najwspanialsza podróż !!!

Łączymy ludzi, którzy cenią sobie Słowo Boże, jako największy dar otrzymany z nieba.

Bóg_jst_Miłością2

Stworzenie Świata było wyrazem wielkiej Bożej miłości. W Miłości tej wszystko było doskonałe a stworzenie, dziełem Jego doskonałego planu.

Jednakże zbuntowany anioł, który chciał się zrównać z Bogiem, pociągnął za sobą trzecią część pozostałych aniołów. Został więc strącony z Nieba na ziemię, gdzie dokonał się sąd nad nim i czeka go wykonanie wyroku.

W skutek tego wydarzenia, doszło do skarzenia ziemi nieprawością i grzechem, czego owocem stało się niposłuszeństwo pierwszych ludzi Adama i Ewy.

Grzech, odzielający nas od Boga, opanował całą ludzkość i kolejne pokolenia.

Lecz Bóg w swojej dobroci i Miłości, przygotował doskonały plan zbawienia dla człowieka, Plan przywrócenia utraconej relacji z Bogiem i przebaczenia.

Zrobił to przez zesłanie Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, uwolniła nas od grzechu i śmierci, dając nam nowe życie w Jezusie Chrystusie.

Życie w przyjaźni z Bogiem.

Celem tej strony jest budowanie twojej wiary w oparciu o Biblię – Słowo Boże….

Dowiedz się więcej o projekcie „Dobry Zasiew” i jego uczestnikach – poznaj nas lepiej…

Posted in Bez kategorii

Tajemniczy ciąg Fibonacciego. Złota liczba. Boska proporcja

Zobcz ciekawą prelekcję Mirosława Zelenta

Posted in Bez kategorii

Biblia- wyjątkowa księga naukowa


IWAN PANIN

W 1882 roku młody imigrant z Rosji kończył właśnie studia na Harwardzie. Po podróży, w czasie której jako agnostyk często wykładał na temat ateizmu, w cudowny sposób poznał żywego Boga. Panin, błyskotliwy matematyk i wielojęzyczny erudyta, jako chrześcijanin zaczął studiować Pismo Święte. Znając hebrajski, aramejski i grecki czytał je w oryginale. Zarówno hebrajski jak i grecki są unikalne pod tym względem, że nie posiadają oddzielnego systemu cyfrowego (tzn. nie używają specjalnych znaków dla liczb, zastępując je literami ze swego alfabetu). Wiedząc o liczbowych wartościach liter w alfabecie hebrajskim i greckim, Panin pewnego dnia dokonał próby zastąpienia liter w Piśmie odpowiadającymi im cyframi.

Czytaj dalej…

Posted in Bez kategorii

Co sądzili znani uczeni na temat Boga i jego stworzenia

Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę (Rzym. 1, 20)

Czytaj dalej…

 

pusta ramka

Dobra Nowina

Dobra Nowina

Posted in Bez kategorii