Wolność

John Gilmorehn 

John i Mouren  Gilmore są chrześcijanami ewangelikalnymi. Od wielu lat mieszkają w Wielkiej Brytanii w Brystolu,  gdzie  pełnią służbę wśród chrześcijan. Od 24 lat współpracują aktywnie w misji pomocy dla Izraela. „Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela”- To  misja, która została powołana przez międzynarodową społeczność chrześcijan  ewangelicznych w celu niesienia Światła Ewangelii Chrystusowej narodowi Izraelskiemu. John i Mouren są przedstawicielami Brytyjskiego oddziału tej właśnie misji. Ich częste wizyty w Izraelu oraz bliski kontakt ze społecznością Izraelską, pozwala nam za pośrednictwem tej  służby lepiej rozumieć potrzeby Izraela oraz aktywniej włączać się w łańcuch nieustającej modlitwy o ten Błogosławiony naród. 
Istnieje czas w naszym życiu, gdy przeżywamy coś szczególnego.  Dla nas (tj.  dla mnie i mojej żony Mouren). Ten rok był właśnie tego rodzaju okazją. Oboje mieliśmy możliwość odbyć dwie szczególne podróże.

Niedawno odbyliśmy podróż do Polski, gdzie radowaliśmy się wyjątkowym błogosławieństwem naszych polskich przyjaciół. To właśnie z nimi mieliśmy możliwość dzielić się świadectwem służby międzynarodowego stowarzyszenia –„Chrześcijańscy przyjaciele Izraela’’*.
Pamiętajmy, iż pośród innych narodów, Polska w przeszłości stanowiła jeden z największych ośrodków życia i rozwoju społeczności żydowskiej. Każde miasto, każda okolica, ma swą własną historię i opowieść opisującą tą właśnie żydowską przeszłość.
Jednak z powodu wielkiej fali prześladowań ( szczególnie w okresie II wojny światowej) Tak wielu z tych, którzy ocaleli z pośród, wyemigrowało z Polski do Izraela.

Kraj ten mieliśmy możliwość odwiedzić w roku 2008, podczas obchodów 60 rocznicy państwa Izrael. Było to na krótko przed wizytą w Polsce.

Izrael jest w Bożych rękach

 Spoglądając na Izrael i jego rozkwit, można dojść do wniosku, iż sposób, w jaki ten naród został przeobrażony, wyraźnie wskazuje na Bożą interwencję w  tym całym procesie przemian. Oto niektóre fakty:
 
  •  Z gołej wyjałowionej ziemi powstają tereny rolne  niosące wielką obfitość. Iz 27:6- W przyszłości Jakub się zakorzeni, Izrael zakwitnie i rozrośnie się, i napełni powierzchnię ziemi owocami.(BT) Porównanie z biblią warszawską Izaj. 27:6– W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami.
  • Miliony emigrantów żydowskich zostaje wcielonych w kraj – Ezech. 39:27-28 Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów. I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.(BW)
  • Ożywa na nowo język używany praojców Izraela.
  • Następuje odbudowa gospodarki oraz ekonomii kraju
  • Zarówno dla żydów jak i arabów ( żyjących wewnątrz Izraela) zostają ustanowione rządy demokratyczne
  • Powstają niezależne media oraz organy wymiaru sprawiedliwości
  • Dla wszystkich ludzi, powstaje swobodny dostęp do wyższych uczelni na terenie państwa Izrael.

Pomimo to, iż widzimy, że kraj ten doświadcza tak wielu błogosławieństw, ma on jednocześnie postawione przed sobą jeszcze wiele wyzwań.

 
Dla narodu, który istnieje tylko 60 lat, i stoi w obliczu codziennej wrogości wymierzonej w niego z wielu stron, sam fakt istnienia i jego funkcjonowania jest ogromnym osiągnięciem samym w sobie.

A więc teraz bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy uświadomić sobie, czym  naprawdę jest wolność i niepodległość. W każdym języku ludzkim, te dwa słowa mają swą szczególną wagę. Niektóre ze słowników, słowa te definiują jako możliwość działania, mówienia lub myślenia bez narzuconych ograniczeń.
Wolność natomiast jest definiowana jako forma autonomii- wolność dokonywania wyboru, wolność osobista i prawo decydowania i stanowienia o samym sobie

W kulturze świata zachodniego, wolność reprezentuje prawa każdej z osób. Rozumiane jest to jako prawo do decydowania o własnej przyszłości, często bez liczenia się z dobrem osobistym innych osób wokół danej jednostki.

Mówi się, że ( praobrazem) swoistym pierwowzorem wolności dla całej ludzkości, był Exodus z Egiptu. W języku hebrajskim słowo, „Egipt”- inaczej „Mitzraim”  oznacza. Ograniczenie lub wymuszenie. W tym znaczeniu, Egipt reprezentuje najwyższy rodzaj ograniczenia i zniewolenia ludu bożego. Z kolei ich ucieczka, reprezentuje najwyższy rodzaj wolności- wyzwolenia. „Wolność” w biblijnym znaczeniu jest nierozerwalnie powiązana z odpowiedzialnością.

Istnieją dwa hebrajskie słowa, które w mocny sposób przemawiają do nas. Są to  słowa -„chofesch” i „cherut”.

  • „chofesch” – oznacza wolność, którą otrzymuje niewolnik, kiedy nie posiada już swego właściciela. Jest wolny a tym samym nie jest odpowiedzialny przed nikim. Jest, więc wolny od zewnętrznych ograniczeń.
  • „cherut” – jest to wolność, którą Izraelici otrzymali na górze Synaj w formie dekalogu.
Wyzwolenie z niewolnictwa w egipsiekego, oznaczało dla nich możliwość dokonania wyboru czy być w przymierzu z Bogiem wszechświata czy też nie. Zezwalało to, więc Izraelitom, aby poddać się dobrowolnie  Bogui jego przykazaniom. A więc mamy do czynienia z rodzajem wolności  mającej jasno określony cel.
Wielu znasz mogłoby powiedzieć, iż żyjemy czasach podobnych do dni Noego, wypełnionych niemoralnością i deprawacją, gdzie wszyscy robią głównie to, co jest dobre w ich własnych oczach.

Dla wielu ludzi słowa -„chofesch” i „cherut”. Mają „wyblakły” wydźwięk i  nikłe znaczernie i nie przedstawiają głębszego  sensu dla ich życia .

Jako ludzie wierzący bądźmy przykładem prawdziwej wolności, która w sposób  dobrowolny jest poddana Bogu i Jego przykazaniom?  Czyńmy to, wywyższając Pana poprzez nasze ochotne i radosne posłuszeństwo wobec Niego.
Musimy pamiętać, iż my jako lud wywodzący się z pogan, mamy odpowiedzialność, aby modlić się za naród izraelski, aby odkryli oni Bożą Prawdę o sobie i w rzeczywistości stali się Światłem dla Narodów.

 

Tłumaczenie z angielskiego:
Tula Gray

 Polskie opracowanie:
Jan Stypuła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *