Rhema – głos który przynosi ludziom radość

„Amazing Grace” – Cudowna Boża Łaska. Choć tytuł ten większości z nas kojarzy się ze znanym utworem gospel, skomponowanym do słów autorstwa XVIII- wecznego kaznodziei Johna Newtona. Z tego handlarza niewolnikami Bóg uczynił swego sługę, który rozslławiał Boże Imię po całej Anglii. Słowa o Cudownie okazanej Łasce Chrystusa pasują do opisu innego przejawu Bożego daru działającego także dziś.

Małą dziewczynkę Rhem`ę Marvanne Bóg obdarował niezwykłym głosem tak by mogła rozsławiać Jego Chwałę. To mędzy innymi właśnie za sprawą pieśni „Amazing Grace” w jej aranżacji ludzie mogli usłyszeć jak śpiewa. Pochodzi ona z USA i ma zaledwie 7 lat i pragnie śpiewać tylko dla Jezusa. W ostatnim czasie na portalu youtubie pojawiło się kilka jej utworów o charakterze muzyki gospel. Ponad 23 miliony wyświetleń w krótkim czasie świadczy, iż wielu chętnie słucha tego, o czym śpiewa mała Rhema. Mimo swego wieku, Rhema chętnie dzieli się swą wiarą w Pana jednocześnie o tym śpiewając.

Urodziła się 15 września 2002 w USA ( Trinity Chospital Carrollton TX.) w rodzinie chrześcijan baptystów. Po porodzie, wżyła (4, 11 kg) lecz pomimo dobrej wagi, była bardzo słaba. Zanim opuściła szpital przez ponad trzy tygodnie pozostawała pod opieką lekarzy. Jednak w tym maleńkim i słabym ciele Bóg już ukrył swój klejnot w postaci wielkiego głosu, o czym rodzice mieli się przekonać w nieodległej przyszłości. –
– Najlepszym sposobem opisania Rhem`y jest to, że ma piękną duszę i serce. Jest słodka, miła, troskliwa i przede wszystkim czystego serca – mówi jej ojciec.

Mała Rhema, gdy nieco podrosła, zaczęła jednocześnie śpiewać i mówić, co dla rodziców było niezwykłym przeżyciem… Rhema od samego początku była otoczona muzyką chrześcijańską, ponieważ jej matka była wykonawcą chrześcijańskich pieśni gospel.
Kiedy dziewczynka miała 3 lata niespodziewanie spotkał ją rodzinny dramat? U jej mamy Wendi Marvanne Voraritskul, lekarze stwierdzili raka jajnika?
Przez 4 lata trwała dramatyczna walka o życie matki. Niestety Wendi przegrała z bój z nowotworem, ale na szczęście wygrała życie wieczne z Bogiem. Przez cały okres swojej choroby dzielnie znosila doświadczenie jakie ją spotkało a nawet aktywnie dzielila się swoją wiarą w Chrystusa z innymi pacjentami szpitali w których bywała. Dobiegłwszy swej drogi zasnęla w Chrystusie po 4 latach ciężkiej choroby.

Mała Rhema straciła swoją mamę 8 listopada 2008 roku.Towarzyszyla jej wraz z ojcem do ostatniej godziny jej życia. Pomimo bólu po stracie ukochanej mamy, dziewczynka nie poddawała się i postanowila być silna. Wówczas już Bóg oddzialywal na jej male serce swoją mocą. Po pewnym czasie wraz ze swym ojcem postan owiła kontynuować służbę śpiewu zmarłej mamy Wendi.
Od pewnego czasu Rhema śpiewa chrześcijańskie utwory gospel. Przez muzykę poświęconą Bogu pragnie przybliżać ludziom światło Ewangelii.
Rhema zdecydowała, że pójdzie śladami swej mamy i będzie śpiewaczką gospel. Wierzy także, że głos, który posiada jest Bożym darem jednocześnie głosem odziedziczonym po mamie. Z powodzeniem potrafi śpiewać trudne technicznie utwory gospel np.: Elvisa Presleya czy Mariah Carey, co raczej dla przeciętnej osoby mającej 7 lat nie jest wcale łatwe.
Kilkanaście miesięcy temu, nagrała swój pierwszy utwór tj. aranżację pieśni, „Amazing Grace” ( Cudowna Boża Łaska), od razu zdobył duże zainteresowanie w kręgach muzyki gospel oraz został wyróżniony na amerykańskim prestiżowym przeglądzie tej muzyki.

Rhema Marvanne wraz z ojcem, na co dzień są członkami baptystycznego kościoła Prestonwood w Plano, TX. Tu dziewczynka oddała swe życie w ręce Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela? Choć jest tylko małą dziewczynką z odwaga dzieli się Ewangelią poprzez śpiew.
Rhema wydała swój drugi już album muzyczny w październiku 2010 roku? Mimo iż nieoczekiwanie osiągnęła duży sukces muzyczny, nadal pozostaje małą , chrześcijańską dziewczynką. W USA odwiedza szpitale, hospicja i organizacje dobroczynne, wszędzie tam gdzie ludzie spotykają się z cierpieniem. Przez swój śpiew daje nadzieję i inspirację wielu ludziom w cierpieniu.

– Większość ludzi, którzy zajmowali się lub przechodzą aktualnie chorobę nowotworową, widzi inspirację do głębszej nadziei i wiary w Boga poprzez to, co robi Rhema. – Podkreśla jej ojciec. – Mała dziewczynka, która powinna była być przestraszoną po traumatycznych przeżyciach i utracie mamy umierającej na jej oczach, jest silna i pełna życia dla Boga. Bóg dał jej piękne serce i „głos anioła”. Wiele osób, które słyszy jej śpiew nie może zaprzeczyć, że Bóg nie mówi przez małe dziecko. – Dodaje ojciec Rhemy.

( na post. Rhemamarvanne.Com  oraz wywiadów prasowych)
Opracowanie artykułu – Jan Stypuła

Amazing Grace Cudowna Boża Łaska
W wersji i tłumaczeniu oryginalnym:

„Amazing Grace, how sweet the sound, Zdumiewająca Łaska, tak słodki dźwięk
That saved a wretch like me….Która ocaliła nędznika jak ja….
I once was lost but now am found, Byłem kiedyś zagubiony,lecz teraz jestem odnaleziony,
as blind, but now, I see. Byłem ślepy, lecz teraz przejrzałem….
Twas Grace that taught… To była ta Łaska, która nauczyła
my heart to fear. moje serce bojaźni.
And Grace, my fears relieved. I Łaska która uwolniła mnie od strachu
How precious did that Grace appear… Jakże cenną ukazała mi się ta Łaska….
the hour I first believed. w godzinie gdy pierwszy raz uwierzyłem w Nią.
Through many dangers, toils and snares… Poprzez wiele nieszczęść, przeszkód i sideł,
we have already come. Już dotąd przeszliśmy.
T’was Grace that brought us safe thus far… To Łaska zaprowadziła nas bezpiecznie aż tak daleko,
and Grace will lead us home. I Łaska zaprowadzi nas do Domu
The Lord has promised good to me… Pan obiecał dobro mi…
His word my hope secures. Słowem Swoim zapewnia mą nadzieję.
He will my shield and portion be… On jest moją tarczą i moim udziałem…
as long as life endures. Tak długo jak życie trwa.
Yea, when this flesh and heart shall fail, Tak, kiedy ciało i serce zawiedzie,
and mortal life shall cease, I ziemskie życie się skończy,
I shall possess within the veil, Obejmę w posiadanie tą tajemnicę
a life of joy and peace. życia w radości i pokoju.
When we’ve been here ten thousand years… I choć byśmy byli tutaj dziesięć tysięcy lat
bright shining as the sun. Świecąc jasno jak słońce,
We’ve no less days to sing God’s praise… Nie wystarczyłoby dni, by śpiewać Bogu chwałę… then when we’ve first begun Tak jak wtedy gdy pierwszy raz zaczęliśmy.
„Amazing Grace, how sweet the sound, Zdumiewająca Łaska, jak słodko brzmi
That saved a wretch like me…. Która ocaliła nikczemnika jak ja…
I once was lost but now am found, Byłem zagubiony, lecz teraz jestem odnaleziony
Was blind, but now, I see. Byłem ślepy, lecz teraz przejrzałem…

opracowanie i tłumaczenie tekstu pieśni na język polski –
Tula Grey

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*