Czy jest jeszcze jakaś nadzieja ?

__________________________________________________________________

Wielu z ludzi zadaje sobie to pytanie, nie widząc wyjścia z sytuacji w której się znaleźli.

Zapewne, każdy człowiek doświadczył lub doświadczy w swoim życiu chwile, w których nadzieja wyjścia z trudnego położenia chwieje się a czasami upada. Trudne doświadczenia , niejako wpisane są w los człowieka. Niejedna osoba zadaje sobie wtedy pytanie: „Dlaczego mnie to spotkało, dlaczego Bóg do tego dopuścił…?” Czy jest jeszcze jakaś nadzieja?

Człowiek nie może żyć bez nadziei. Nadzieja jest „motorem” do życia. Bóg jest Bogiem nadziei, mówi biblia. Wie o tym diabeł i stara się człowieka okraść z nadziei lub dać fałszywą nadzieję, aby ją zaraz zabrać. Skutek jest często tragiczny.

Dziękujmy Bogu że wcale nie musi tak być !

Psalm 34:5-11 mówi:

„Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.

Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie I oblicza wasze nie okryją się wstydem!

Ten biedak wołał, a Pan słuchał I wybawił go z wszystkich ucisków jego.

Anioł Pański zakłada obóz Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.

Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!

Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją.

Lwięta cierpią niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra.”

Biblia mówi: Ps. 62:11

„Nie ufajcie wyzyskowi Ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem!”

Izaj. 55:6-7

„Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!”

Ps. 7:2

„Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie…”

Ps. 64:11

„Sprawiedliwy rozraduje się w Panu I będzie szukał u niego schronienia; I będą się chlubić wszyscy prawego serca.”

Ps. 46:2-4

„Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.

Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.

Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela.”

Miej nadzieję w Bogu, szukaj w nim schronienia.

A.P

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*